Indien u na aankoop vaststelt dat het product niet is wat u ervan verwachtte heeft u het recht om hier binnen de 14 kalenderdagen na aankoop melding van te maken (per mail of per aangetekende brief aan Snow & Rose, Jaarmarktstraat 7, 3500 Hasselt) en het product te retourneren of te ruilen. Dit mag gebeuren zonder vermelding van een motief.

Het product dient ongeschonden en in zijn originele verpakking te worden geretourneerd en voorzien van voldoende frankering. De kosten en het risico van de verzending vallen ten uwe laste.

Indien het product ongeschonden en in zijn originele verpakking bij ons toekomt krijgt u het aankoopbedrag exclusief de verzendingskosten binnen 14 dagen volledig terug vergoed.

Concept/Art/Story by Debbie Lavreys